• *
  1. “Zet uw ontwerp zonder problemen om naar een volwaardige website”

  1. Privacyverklaring

   SatDesign, gevestigd aan Kapittelhof 17

   4841 GW Prinsenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

    

   Contactgegevens:

   https://www.satdesign.nl Kapittelhof 17

   4841 GW Prinsenbeek 076 - 711 03 13

    

   Pepijn van Rijen is de Functionaris Gegevensbescherming van SatDesign Hij is te bereiken via pepijn@satdesign.nl

    

   Persoonsgegevens die wij verwerken

   SatDesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

    

   Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   • Voor- en achternaam
   • Geslacht
   • Adresgegevens
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
   • IP-adres
   • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
   • Internetbrowser en apparaat type
   • Bankrekeningnummer 


   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@satdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

    

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   SatDesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   • Het afhandelen van uw betaling
   • Verzenden van onze nieuwsbrief
   • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
   • Om goederen en diensten bij u af te leveren
   • SatDesign analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
   • SatDesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  


   Geautomatiseerde besluitvorming

   SatDesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SatDesign) tussen zit. SatDesign gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

   • Exact Online: voor het indienen van de BTW-omzet
   • SatDesign CRM: voor het opslaan van NAW gegevens, ontwikkelde websites, facturen, abonnementen, hostingpakketten en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
   • Website CMS: voor het versturen van nieuwsbrieven en ingevulde contactformulieren
   • YMLP.com: voor het versturen van nieuwsbrieven
   • MacOS X bestandsbeheer: voor het opslaan van projectbestanden en hostinggegevens
   • E-mailcliënts: alle e-mail, om eerdere communicatie terug te kunnen zoeken
   • Hostingbackups: Iedere nacht wordt er een backup van de hosting gemaakt en op de server opgeslagen. Periodiek worden deze backups ook opgeslagen op andere opslagmedia. 


   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

   SatDesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

    

   NAW gegevens:

   Duur: Maximaal 3 jaar na beëindigen dienstverlening

   Reden: SatDesign heeft na beëindiging 3 jaar de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen om de dienstverlening weer op te pakken.

    

   Google Analytics:
   De gegevens die gekoppeld zijn aan cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

    

   Hostingbackup:

   Duur: Maximaal 3 jaar na opheffen hostingpakket 

   Reden: SatDesign wil de mogelijkheid bieden om oude websites en bestanden na opheffen van het hostingpakket te overhandigen aan de bijbehorende klant.

    

   Delen van persoonsgegevens met derden

   SatDesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SatDesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

    

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SatDesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

    

   U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@satdesign.nl.

    

   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

    

   SatDesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

    

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

   SatDesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@satdesign.nl.

    

   Melding van datalekken

   Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door SatDesign worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

    

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

   SatDesign gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

    

   Google Analytics
   Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt niet in zijn geheel opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
    
   Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 
    
   Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
    
   Webserver log-gegevens
   Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor de registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ontwikkelingsteam gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite en die van onze (toekomstige) opdrachtgevers.
    
   Hyperlinks naar andere internetsites
   Deze website heeft links naar websites van andere bedrijven. SatDesign registreert het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites niet en onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.
    
   Wijzigingen
   SatDesign behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.
 1. Wat vinden onze klanten?

  • Scootertje Gezond

   Website ziet er goed uit! Dankzij de nieuwe website kunnen wij zelf gemakkelijk arrangementen aanmaken. Ook handig dat de site goed op een tablet en smartphone getoond wordt! Top!
  • Baronie TV

   Van SatDesign krijgen we ieder jaar zoveel technische systemen, dat we waarschijnlijk bij geen enkel ander bedrijf zouden kunnen krijgen.
  • Auto Ville Dordrecht, Dordrecht

   Flexibele, vlotte en vaktechnisch houding!